โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 : SoTL8

  • by
โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (SoTL8)
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ในงานนี้ทุกท่านจะได้พบกับวิทยากร / นักวิจัยชั้นนำของเมืองไทยและต่างประเทศมากกว่า 30 ท่าน
และในวันนี้แอดมินขอแนะนำวิทยากรในช่วง “เสวนาวิชากร”
ในช่วงนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 3 หัวข้อ รวม 6 หัวข้อ โดยหัวข้อและรายละเอียดดังรูปด้านล่าง
โดยผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเข้ารับฟังการเสวนาได้ช่วงเวลาละ 1 หัวข้อ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และ แจ้งยืนยันการชำระเงินได้ที่ >>>
ลงทะเบียนและชำระเงินก่อนวันที่ 31 ต.ค. 65 เพียงท่านละ 3,500 บาท หรือแบบกลุ่ม (5 ท่าน ขึ้นไป) ท่านละ 3,200 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก: m.me/sotl8
————————————————
ดูเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/sotl8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *