Jobs

รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง Moodle Course Developer

  • by

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง Moodle Course Developer สนใจร่วมงานกับเราสามารถส่งใบสมัครมาที่ https://forms.gle/Uc6LbYw7CUSeBW7K7 สอบถามเพิ่มเติม mli.mlii@mfu.ac.th 053-917897 ต่อ 8077 (นฤนาถ)

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ “Smart Learning Developer” จำนวน 1 อัตรา

  • by

ด่วน!!!  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MLII) เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ ตำแหน่ง “Smart Learning Developer” จำนวน 1 อัตรา พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ IoT พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน มีทักษะพื้นฐานดังนี้ การเขียนโค้ดพื้นฐาน การออกแบบ 3 มิติ การต่อวงจร หากท่านสนใจสามารถสแกน QR code ที่รูป หรือคลิ๊กที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่า… Read More »รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ “Smart Learning Developer” จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา

  • by

รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 2 อัตรา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา  จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย Animation 2D และ 3D ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Motion Graphic / Infographic และอื่น… Read More »รับสมัครคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา

รับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education)

  • by

รับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education) 📣 รับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education) 📣 ตำแหน่ง : Instructional Designer 1. ออกแบบการเรียนรู้รายวิชาเพื่อขึ้นระบบ MFU Digital Learning 2. ควบคุมการผลิตบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา 3. หาข้อมูลและสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนอเป็น… Read More »รับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education)

รับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education)

  • by

รับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education) รับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education) ตำแหน่ง : Learning System Admin ลักษณะงาน1. จัดเตรียมระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) ที่เป็นไปตามความต้องการของบริการต่างๆได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างบริการ เช่น แพลทฟอร์มการเรียนรู้ Moodle บริการ Media Streaming บริการเว็ปไซต์… Read More »รับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education)

รับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education)

  • by

รับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education) รับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education) ตำแหน่ง : Learning System Developer  สถาบันฯมีภารกิจในการสร้างบทเรียนออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Moodle จึงต้องการผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสร้างบทเรียนออนไลน์บทแพลตฟอร์มดังกล่าวร่วมงานลักษณะงาน1. ออกแบบกิจกรรมการสอนแบบดิจิทัล ผ่านระบบ Moodle ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา2. สร้างเนื้อหา ทั้งที่เป็นตัวอักษร แบบกราฟิก(Canva) ที่เหมาะสมกับวิชาหรือหัวข้อ3. นำเนื้อหาเข้าสู่… Read More »รับสมัครเจ้าหน้าที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education)

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ MFU Digital Learning ​

  • by

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ MFU Digital Learning 📣 รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ MFU Digital Learning ตำแหน่ง 📣 🚀🚀 ช่างภาพ และ ต้ดต่อวีดีโอ 1 ตำแหน่ง 🚀🚀  ➡️ คุณสมบัติตำแหน่ง : shorturl.at/bhtQ1 ⬅️ ทำงานที่: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Learning… Read More »รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ MFU Digital Learning ​

รับสมัครเจ้าหน้าที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education)

  • by

รับสมัครเจ้าหน้าที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education)  รับสมัครเจ้าหน้าที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education) ตำแหน่ง   Learning Designer 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติตำแหน่ง : https://bit.ly/3eiLS10  ทำงานที่: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Learning Innovation Institute – MLII)  หากสนใจร่วมงานกับเราสามารถส่งใบสมัครมาที่  https://forms.gle/mY2i7CDV4JZyavoc9  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมEmail:… Read More »รับสมัครเจ้าหน้าที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education)

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ MFU Digital Learning

  • by

รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ MFU Digital Learning รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ MFU Digital Learning ตำแหน่ง Account Executive 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติตำแหน่ง : shorturl.at/nrITV  ทำงานที่: สถาบันนวัตกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Learning Innovation Institute – MLII) หากสนใจร่วมงานกับเราสามารถส่งใบสมัครมาที่  https://forms.gle/mY2i7CDV4JZyavoc9… Read More »รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ MFU Digital Learning

รับสมัครเจ้าหน้าที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education)

  • by

รับสมัครเจ้าหน้าที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education) รับสมัครเจ้าหน้าที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education) ตำแหน่ง   Front-end Developer 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติตำแหน่ง : https://bit.ly/3n8bnpU  ทำงานที่: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Learning Innovation Institute… Read More »รับสมัครเจ้าหน้าที่ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โครงการ Digital Education)