News

กิจกรรม Show&Share กิจกรรมจัดประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

  • by

 เชิญชวนอาจารย์/คุณครู/นักเรียน/นักศึกษา ทุกท่านที่มีนวัตกรรมการเรียนการสอนอยู่ในมือ แล้วอยากแบ่งปันให้โลกรู้ เชิญทางนี้ กิจกรรม Show&Share กิจกรรมจัดประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สอนในชั้นเรียน (Onsite) สอนออนไลน์ (Online) การประยุกต์ (Apply) ลุ้นรับรางวัลมากมาย อาทิเช่น สนับสนุนการตีพิมพ์ TCI1 (Special Issue) รางวัลที่ 1 ในแต่ละ Track รางวัลละ 5,000 บาท รางวัลที่ 2 ในแต่ละ Track รางวัลละ 3,000… Read More »กิจกรรม Show&Share กิจกรรมจัดประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

การอบรม “การเตรียมความความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระดับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ UK-PSF”

  • by

 เปิดแล้ว เรียนเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกท่านเข้าร่วมการอบรม “การเตรียมความความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระดับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ UK-PSF”_________________________________________________________________ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting_________________________________________________________________วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ,SFHEAผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ_________________________________________________________________สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่https://forms.gle/NDmafUEvUt9rK5ndAหรือสแกน QR Code ผ่านโปสเตอร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

SoTL8 ขยายเวลาสมัครช่วง Early bird

  • by

 เหลือเพียง 7 วันสุดท้ายเท่านั้น สมัครเข้าร่วม SoTL8 ในราคาพิเศษ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ลงทะเบียนแบบเดี่ยว 3,500 บาท/ท่านลงทะเบียนแบบกลุ่ม 3,200 บาท/ท่าน (กลุ่มละ 5 ท่านขึ้นไป/หน่วยงาน)———————ผู้ที่สนใจและยังไม่ได้ลงทะเบียบ อย่างรอช้า เราได้เปิดขยายเวลาการลงทะเบียนรอบ Early Bird ถึงวันที่ 15 พ.ย. 65 นี้เท่านั้น… Read More »SoTL8 ขยายเวลาสมัครช่วง Early bird

ทุนสร้างคอร์สออนไลน์ MFU Academy

  • by

 เปิดแล้ว   ทุนสร้างคอร์สออนไลน์ MFU Academy รับเงินทุนสุงสุด 70,000 บาท  MFU Academy พร้อมแล้วสำหรับอาจารย์ทุกท่าน  มีไอเดียใหม่  มีคอร์ส/มี Material อยู่แล้ว  มีโครงการหรือกิจกรรมพิเศษอยู่แล้ว ทำไมต้องเป็น MFU Academy  ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตตอบโจทย์ทุกกลุ่มการเรียน  รับทุนสนับสนุนการพัฒนาคอร์สสูงสุด 70,000 บาท  ระบบมีความปลอดภัย ดูแลโดยทีมงานมืออาชีพ  เจ้าของคอร์สได้ผลตอบแทนสูงถึง… Read More »ทุนสร้างคอร์สออนไลน์ MFU Academy

โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 : SoTL8

  • by

https://mlii.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/SoTL8_Test_02.mp4โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (SoTL8)วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในงานนี้ทุกท่านจะได้พบกับวิทยากร / นักวิจัยชั้นนำของเมืองไทยและต่างประเทศมากกว่า 30 ท่านและในวันนี้แอดมินขอแนะนำวิทยากรในช่วง “เสวนาวิชากร”ในช่วงนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ… Read More »โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 : SoTL8

ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์การแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลน่าน

  • by

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์การแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลน่าน และผู้บริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ————————————————สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมแม่ฟ้าหลวง กล่าวต้อนรับคณะคณะศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลน่าน นำทีมโดย นพ.สุพจน์ ช่างเอกวงศ์ ประธานองค์กรแพทย์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำทีมโดย รศ.พล.ต.หญิง… Read More »ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์การแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลน่าน

MFU-PSF Clinic

  • by

“MFU-PSF Clinic” คลีนิกให้คำปรึกษา พูดคุย เกี่ยวกับแนวทางการเขียนเอกสารประกอบการยื่นขอ MFU-PSF โดย อาจารย์ ดร.อติมา แก้วสอาด (ผู้ช่วยอธิการบดี) ทุกวันจันทร์ ตลอดเดือนกันยายน 2565 ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร E4 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ————————————————————– อาจารย์ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อจองวัน/เวลา… Read More »MFU-PSF Clinic

MLII ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  • by

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์—————————————————-สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย วงศ์วัฒน์กิจ รองผู้อำนวยการ อาจารย์ ดร.นิกรณ์ หร่องบุตรศรี รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และทีมงาน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ที่ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม่… Read More »MLII ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Learning Innovation Contest 2022

  • by

Good News! เตรียมพบกับ Learning Innovation Contest การประกวดพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ (ประเภททีมบุคลากรทางการศึกษา) มีรางวัลชนะเลิศถึง 6,000 บาท!! รองชนะเลิศอันดับ 1 4,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาทรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาทรับสมัครทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่… Read More »Learning Innovation Contest 2022

MLII 1 Year Impacts 2021

  • by

https://mlii.mfu.ac.th/wp-content/uploads/2022/05/MLII-1-Year-Impacts-2021.mp4รับชมผลงานของ MLII ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ที่สร้าง Impacts อันยิ่งใหญ่ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในช่วงเวลา 2020-2021 ของเรา ทั้ง 6 ด้าน- การพัฒนาอาจารย์ 4.0- Blended Education- Digital University- ระดับภูมิภาค พัฒนาเครือข่ายครู- ระดับประเทศและนานาชาติ ICCE 2021- ผู้เรียนภายนอก… Read More »MLII 1 Year Impacts 2021