ปฎิทินและแบบฟอร์มขอใช้งาน License

ปฎิทินและแบบฟอร์มเสนอขอการใช้งาน License โปรแกรม

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อเสนอขอการใช้งาน License โปรแกรมที่ต้องการ

หากผู้ขอใช้งานต้องการเปลี่ยนวันและเวลาที่นำ License ไปใช้งาน ให้ผู้ใช้งานกรอกแบบฟอร์มซ้ำอีกครั้งและแจ้งผู้ดูแลระบบตามข้อมูลดังนี้

โทรเบอร์: 8061 (พี่ปุ้ย)

สอบถามข้อมูลการใช้งาน
ขอรหัส License สำหรับอาจารย์
ผู้ใช้งานที่ติดปัญหาต่าง ๆ สามารถสอบถามได้ตามช่องทางนี้